8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 368. Üldsätted

(1) Aruandja on kohustatud korrapäraselt ja tähtajaks esitama tegevusaruande:
     1) koguduse õpetaja koguduse tegevuse kohta
     2) praostkonna praost praostkonna tegevuse kohta
     3) peakaplan kaplanaadi tegevuse kohta
     4) allasutuse juht allasutuse tegevuse kohta
     5) konsistooriumi liige (peapiiskop, piiskop, assessor, kantsler) oma tegevuse kohta.
(2) Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.
(21) EELK vaimulik on kohustatud korrapäraselt ja tähtajaks esitama vaimuliku aruande.
(3) Aruanded esitatakse aruandluskeskkonnas konsistooriumi kehtestatud korras. Aruande väljatrükk säilitatakse aruandja arhiivis.
(4) Aruande esitamise tähtaja rikkumine, esitamata jätmine ja teadlikult valeandmete esitamine loetakse kiriklikuks väärteoks.
(5) Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.TAGASI