8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 371. Koguduse sõnaline aruanne

(1) Koguduse õpetaja esitab koguduse tegevusaruande aruandluskeskkonnas hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril. Aruanne tehakse kättesaadavaks koguduse liikmetele. Aruande avalikustamise ulatuse üle otsustab koguduse õpetaja.
(2) Koguduse õpetaja annab koguduse nõukogu koosolekul ülevaate koguduse tegevusest aruandeaastal.TAGASI