8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 377. EELK töövaldkonna tegevusaruande koostamine ja esitamine

Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.TAGASI