8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 378. EELK tegevusaruande koostamine ja esitamine

(1) Konsistooriumi kantselei koostab EELK tegevusaruande ja teeb kättesaadavaks aruandluskeskkonnas hiljemalt seitse päeva pärast kirikukogu kevadistungjärgu toimumist.
(2) EELK tegevusaruanne sisaldab ülevaadet arvnäitajatest ja olulisematest sündmustest kirikus. EELK tegevusaruandele lisatakse kirikukogul esitatud peapiiskopi ettekanne ja konsistooriumi liikmete tegevusaruanded.
(3) Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.
(4) Peapiiskop peab kirikukogu kevadistungjärgul ettekande, milles annab ülevaate olukorrast kirikus.TAGASI