8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 379. EELK arengukava täitmise aruanne

(1) EELK arengukava täitmise aruande koostab konsistoorium iga paaritu aasta 10. märtsiks.
(2) Tunnistatud kehtetuks 14.09.2021.
(3) Aruannet käsitletakse iga paaritu aasta kirikukogu kevadistungjärgul.TAGASI