8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 380. Aruannete avaldamine

(1) Aruandluskeskkonnas avaldatakse § 368 lõikes 1 nimetatud aruanded.
(2) Aruandluskeskkonda antakse ligipääs EELK töötegijatele ja juhtorganite liikmetele.TAGASI