8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 375. Allasutuse tegevusaruanne

Allasutuse juht esitab allasutuse tegevusaruande aruandluskeskkonnas hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruaril.TAGASI