5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 152. Liikmed
§ 153. Kodukord
§ 154. Ülesanded
§ 155. Istungi kokkukutsumine ja juhatamine
§ 156. Istungi päevakord
§ 157. Otsustusvõime
§ 158. Otsuse tegemiseks vajalik hääleenamus ja otsuse jõustumine
§ 159. Juhatus
§ 160. Töörühm
§ 161. Kirikukogu liikmed
§ 162. Isikute valimised
§ 163. Hääletamine
§ 164. Protokoll


« tagasi