5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 157. Otsustusvõime

(1) Vaimulike konverents on otsustusvõimeline, kui ta on korrakohaselt kokku kutsutud.
(2) Vaimulike konverents võib § 154 punktis 1 nimetatud küsimusi otsustada, kui kohal on üle poole EELK teenistuses olevatest kõrgema teoloogiaharidusega vaimulikest. Nimetatud küsimuste otsustamisel on hääleõigus ainult vaimulike konverentsi kõrgema teoloogiaharidusega liikmetel.TAGASI