5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 153. Kodukord

Tunnistatud kehtetuks 07.06.2021.TAGASI