5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 156. Istungi päevakord

(1) Istungi esialgse päevakorra koostab konverentsi juhatus.
(2) Istungi esialgne päevakord ning algatatud eelnõud koos seletuskirjadega avalikustatakse EELK koduleheküljel. Konverentsi juhatus võimaldab tutvuda algatatud eelnõu ja selle seletuskirjaga istungi ajal.
(3) Päevakorra muutmise ettepaneku võib teha konverentsi juhatus või vähemalt 15 konverentsi liiget oma kirjaliku ettepanekuga. Ettepanekule lisatakse vajadusel otsuse eelnõu koos seletuskirjaga.
(4) Istung algab päevakorra vastuvõtmisega. Päevakorra muutmise otsustab konverents eraldi hääletusega.TAGASI