5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 163. Hääletamine

(1) Hääletamine on avalik, salajane või nimeline.
(2) Salajane või nimeline hääletamine korraldatakse konverentsi juhatuse või vähemalt ühe kolmandiku hääletajate nõudel.TAGASI