5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 154. Ülesanded

Vaimulike konverentsi ülesanded on:
1) kiriku õpetuse aluste muutmise, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kirikukogus;
2) kahe kirikukogu liikme valimine kõrgema teoloogiaharidusega liikmete hulgast;
3) teoloogiliste või kirikuelu küsimuste arutamine ja soovituste andmine kirikukogule, konsistooriumile, piiskoplikule nõukogule ja teistele kiriku organitele.TAGASI