5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 162. Isikute valimised

(1) Isikute valimised on salajased.
(2) Samal ordinatsiooniastmel olevatele kandidaatidele antud võrdse arvu häälte puhul osutub valituks ametistaažilt vanem kandidaat. Juhul kui võrdse arvu hääli on saanud diakon ja preester, osutub valituks preester. Juhul kui võrdse arvu hääli on saanud preester ja piiskop, osutub valituks piiskop.
(3) Vaimulike konverentsi juhatuse liikmeks või konverentsi valitavaks kirikukogu liikmeks saab kandideerida preestriks ordineeritud kõrgema teoloogiaharidusega vaimulik.TAGASI