5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 161. Kirikukogu liikmed

(1) Vaimulike konverents valib kõrgema teoloogiaharidusega liikmete hulgast kaks kirikukogu liiget.
(2) Kirikukogusse valitud saadikud kuuluvad ameti poolest piiskoplikku nõukokku.
(3) Vaimulike konverentsi valitud kirikukogu liikmete volitused kestavad neli aastat.TAGASI