5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 158. Otsuse tegemiseks vajalik hääleenamus ja otsuse jõustumine

(1) Vaimulike konverents teeb otsuse, kui selle poolt hääletab enam liikmeid kui vastu.
(2) Vaimulike konverents teeb otsuse § 154 punktis 1 nimetatud küsimuses, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku konverentsi kõrgema teoloogiaharidusega liikmetest.
(3) Vaimulike konverentsi otsus jõustub vastuvõtmisega, kui otsuses ei sätestata teisiti.TAGASI