5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 159. Juhatus

(1) Vaimulike konverents valib neljaks aastaks ametisse viieliikmelise juhatuse.
(2) Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe.
(3) Vaimulike konverentsi juhatuse ülesanded on:
    1) konverentsi istungite kokkukutsumine ja juhtimine;
    2) konverentsi töörühmade töö kooskõlastamine.
(4) Juhatus annab oma tegevusest aru vaimulike konverentsile.TAGASI