5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 160. Töörühm

(1) Vaimulike konverents võib teatud ülesande täitmiseks luua töörühma.
(2) Töörühma volituste kestuse ja ülesanded määrab vaimulike konverents.
(3) Töörühm annab oma tegevusest aru vaimulike konverentsile ja selle juhatusele.TAGASI