5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 152. Liikmed

(1) Vaimulike konverentsi liikmed on EELK vaimulikud. Reservi arvatud vaimulikud võivad konverentsi tööst osa võtta sõna- ja hääleõigusega.
(2) Vaimulik, kelle tegevus on tähtajaliselt peatatud, võib vaimulike konverentsi tööst osa võtta sõnaõigusega.
(3) Vaimulike konverentsi liikmete üle peab arvestust konsistoorium.TAGASI