Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Lauluraamatukomisjoni koosseis

EELK lauluraamatukomisjon moodustati 07.02.2017 EELK konsistooriumi otsusega nr 22. Komisjoni koosseisu kuulusid Kristel Aer, Mart Jaanson, Eerik Jõks, Tuuliki Jürjo, Kristjan Luhamets, Gustav Piir, Sigrid Põld, Siret Rutiku, Tiit Salumäe, Marko Tiitus (esimees).

EELK lauluraamatukomisjoni koosseis alates 1.02.2020

Marko Tiitus, MA (teoloogia)
EELK Viljandi Jaani ja Halliste koguduse õpetaja, Viljandi praostkonna praost
EELK assessor
EELK Lauluraamatukomisjoni ja uue lauluraamatu liturgiatoimkonna esimees
Kristel Aer, MA (kirikumuusika, orel)
EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond, G.Otsa nim. muusikakooli oreliõppejõud, kontsertorganist
EELK uue lauluraamatu harmooniseerimise toimkonna esimees
Mart Jaanson, PhD (teoloogia)
EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetaja, Valga praostkonna praost
EELK uue lauluraamatu luterlike tuumiklaulude toimkonna esimees ja rütmiseerimise toimkonna liige
Tuuliki Jürjo, MA (muusika)
EELK Organist, koorijuht
EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees
EELK uue lauluraamatu rütmiseerimise toimkonna esimees ja harmoniseerimise toimkonna liige
Kristjan Luhamets, BA (usuteadus)
EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja, Tartu praostkonna abipraost
EELK uue lauluraamatu piiblitekstide ja teoloogia toimkonna esimees
Maris Oidekivi-Kaufmann, MA (interpretatsioon, orel)
EELK Tallinna Jaani ja Rootsi-Mihkli koguduse organist
Hingeabi OÜ psühhoterapeut
EELK uue lauluraamatu laenkoraalide toimkonna esimees, harmoniseerimise toimkonna ja rütmiseerimise toimkonna liige
Gustav Peeter Piir, BA MDiv (muusika ajalugu/kompositsioon ja usuteadus)
EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja
EELK uue lauluraamatu algupäraste koraalide toimkonna ja laenkoraalide toimkonna liige
Sigrid Põld, Ba Mdiv (koorijuhtimine), MA (ajalugu),
EELK Hageri koguduse koorijuht,
EELK uue lauluraamatu koostamise projektijuht, uue lauluraamatu noortelaulude toimkonna esimees ja laenkoraalide toimkonna liige
Siret Rutiku, PhD (saksa keel ja kirjandus)
Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonnajuhataja
EELK uue lauluraamatu keeletoimkonna esimees
Tiit Salumäe, BA MDiv (teoloogia ja kirikumuusika)
EELK lääne piirkonna ja diasporaa piiskop
EELK Kiriku laulu ja palveraamatu (KLPR) komisjoni liige 1976-1990
Eerik Jõks, MA (liturgiline laul), PhD (muusikateadus)
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna peakoordinaator
EMTA muusikaloo ja hümnoloogia lektor
Pühalaulu Kooli õpetaja
Liturgilise Muusika Ühingu Scandicus juhatuse liige
EELK Lauluraamatukomisjoni liige 2017-2020