Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Uus lauluraamat

EELK uue lauluraamatu koostamisest

2016. aasta sügisel võttis kirikukogu vastu otsuse algatada EELK uue lauluraamatu koostamine. Otsus tugines konsistooriumi ja piiskopliku nõukogu vastavale ettepanekule ning EELK kirikuseadustikule.

EELK lauluraamatukomisjon moodustati 07.02.2017 EELK konsistooriumi otsusega nr 22. Komisjoni koosseisu kuulusid Kristel Aer, Mart Jaanson, Eerik Jõks, Tuuliki Jürjo, Kristjan Luhamets, Gustav Piir, Sigrid Põld, Siret Rutiku, Tiit Salumäe, Marko Tiitus (esimees).

Komisjoni töö aluseks sai EELK konsistooriumi poolt kinnitatud (07.06.2016) ja EELK piiskopliku nõukogu poolt heaks kiidetud (18.10.2016) lauluraamatu lähteülesanne. 

Lauluraamatukomisjon võttis alates esimesest koosolekust 16.05.2017 selge suuna laiema ringi inimeste kaasamiseks lauluraamatu koostamisel.  

  • Korraldati fookusgrupiintervjuusid
  • Viidi läbi kaks küsitlust
  • Koguti erinevate lauluraamatute analüüse – kokku üle kahekümne lauluraamatu erinevatest riikidest
  • Korraldati lauluraamatukonverents 26.–27.10. 2018 Tartus
  • Tutvustati kontseptsiooni kavandit 22.01.2019. vaimulike konverentsil ja 29.04.2019 kirikukogul
  • Avaldati mitmeid artikleid ja tehti raadiosaateid
  • Esitati EELK konsistooriumi 02.04.2019 otsuse nr 19 alusel kontseptsiooni esimene kavand avalikule arutelule, mille käigus püüdis komisjon kaasata diskussiooni võimalikult laia ringi spetsialiste ja koguduste liikmeid
  • Esitati lisaks avalikele üleskutsetele nimeline palve tagasiside saamiseks enam kui kolmekümnele vaimulikule, muusikule ja teiste relevantsetele valdkondade asjatundjatele.

Tänu erinevatele kaasavatele tegevustele on juba praeguseks olemas märkimisväärne hulk inimesi (hinnanguliselt umbes 500), kes on andnud oma panuse lauluraamatu koostamisse. 

Komisjoni üheks keskseks väljakutseks esimesel kahel tööaastal saigi lauluraamatu kontseptsiooni koostamine, mis valmis lõplikult 2019. aasta sügisel ning sama aasta novembris kirikukogul.

2020. aastal asuti lauluraamatu koostamisele kontseptsioonist lähtuvalt. Selleks võeti tööle 1.02.2020 projektijuht ning moodustati 11 toimkonda, kes kõik erinevatel teemadel kaastööd teevad.

Tulenevalt kontseptsioonist, võetakse uude raamatusse üle 400 laulu Kiriku laulu- ja palveraamatust ning lisatakse u 500 uut laulu, mille korje hetkel käib. Kui keegi soovib uute laulude osas ettepanekuid teha, siis need on oodatud aadressile laulud@eelk.ee

Lauluraamat peaks valmima 2025. aastal.