Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Vaimulike konverents

Vaimulike konverentsi liikmed on EELK vaimulikud. Vaimulike konverentsi võimkonda kuulub õpetuse aluste muutmine, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kirikukogus.