Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konsistoorium

Konsistoorium on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku valitsus, mille ülesandeks on kirikukogu otsuste täideviimine. Konsistooriumi president on peapiiskop ja liikmed piiskop peapiiskopi asetäitja ülesannetes ning viis assessorit. Kantsleri ja assessorid valib kirikukogu neljaks aastaks. Peapiiskop annab igale assessorile juhtida ühe või mitu tegevusala.

Konsistooriumi koosseis

1. Peapiiskop Urmas VIILMA
2. Piiskop Ove SANDER
3. Piiskop Marko TIITUS
4. Piiskop Anti TOPLAAN
5. Kantsler õp Andrus MÕTTUS
6. Assessor Mattias HAAMER
7. Assessor õp Katrin-Helena MELDER
8. Assessor Toomas NIGOLA