Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konsistoorium

Konsistoorium on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku valitsus, mille ülesandeks on kirikukogu otsuste täideviimine. Konsistooriumi president on peapiiskop ja liikmed piiskop peapiiskopi asetäitja ülesannetes ning viis assessorit. Kantsleri ja assessorid valib kirikukogu neljaks aastaks. Peapiiskop annab igale assessorile juhtida ühe või mitu tegevusala.

Konsistooriumi koosseis

1. Peapiiskop Urmas VIILMA
Töövaldkonnad: EELK kõrgeim vaimulik juht, eestikeelne diasporaa Ameerikas, Kanadas ja Austraalias. Rahvusvahelised ja oikumeenilised suhted, sh kõik, mis seotud suhetega partnerkirikutega, osaduskondadega ja koostööga rahvusvahelistes oikumeenilistes organisatsioonides ja Eesti Kirikute Nõukogus.

2. Piiskop Joel LUHAMETS

3. Kantsler õp Andrus MÕTTUS

4. Assessor õp Katrin-Helena MELDER
Töövaldkonnad: misjon, kiriklik laste- ja noorsootöö, sh kõik, mis seotud evangelisatsiooniga, kristliku kasvatusega, laste- ja noorsootööga, kateheesiga ja leeritööga üldkiriku tasandil.

5. Piiskop electus Ove SANDER
Töövaldkonnad: diakoonia-, hoolekandetöö, sh kõik, mis seotud organiseeritud heategevusega, üldkirikliku diakooniaga, hingehoiuga, kaplanaatidega, sotsiaal- ja kogukonnatööga.

6. Piiskop electus Marko TIITUS
Töövaldkonnad: haridus, jumalateenistuselu ja kirikumuusika, sh kõik, mis seotud usu- ja usundiõpetusega, kirikliku alus- ja üldharidusega, teoloogilise kõrgharidusega, liturgia ja kirikumuusikaga. Vaimulike ettevalmistus pastoraalseminaris, vaimulike täiendkoolitus ja retriit.

7. Piiskop electus Anti TOPLAAN
Töövaldkonnad: meedia- ja kommunikatsioon,sh kõik mis on seotud kirikliku meediatöö koordineerimisega ajalehes Eesti Kirik, kristlikes ja muudes erameediakanalites, samuti rahvusringhäälingus.