Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Piiskoplik nõukogu

Kiriku juhtimisel ja oluliste kirikuelu küsimuste käsitlemisel, samuti kiriku õpetuslike seisukohtade kujundamisel on peapiiskopile abiks piiskoplik nõukogu, mille liikmed on peapiiskop, piiskopid, praostkondade praostid, peapiiskopi poolt kirikukogusse nimetatud kaks kaplanaatide esindajat ning kaks Vaimulike konverentsi poolt kirikukogusse valitud liiget. Peapiiskop emeeritus ja piiskop emeeritus võivad piiskopliku nõukogu koosolekust osa võtta hääleõigusega. Piiskopliku nõukogu võimkonda kuulub õpetusse ja liturgiasse puutuvate otsuste vastuvõtmine, soovituste andmine konsistooriumile ja teistele kiriku organitele kirikuelu paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks ning usu ja kõlbluse alal tekkivate vaidluste lahendamine.

Piiskopliku nõukogu koosseis:

 1. Urmas VIILMA, peapiiskop
 2. Ove SANDER, piiskop
 3. Marko TIITUS, piiskop
 4. Anti TOPLAAN, piiskop
 5. Andrus MÕTTUS, kantsler
 6. Mattias HAAMER, assessor
 7. Katrin-Helena MELDER, assessor, Järva praostkonna praost
 8. Toomas NIGOLA, assessor
 9. Kaido SAAK, Lääne praostkonna praost
 10. Jüri VALLSALU, Lääne-Harju praostkonna praost
 11. Tõnu TAREMAA, Pärnu praostkonna praost
 12. Rene REINSOO, Saarte praostkonna praost
 13. Jaak AUS, Tallinna praostkonna praost
 14. Kristjan LUHAMETS, Tartu praostkonna praost
 15. Mart JAANSON, Valga praostkonna praost
 16. Hedi VILUMAA, Viljandi praostkonna praost
 17. Tauno TOOMPUU, Viru praostkonna praost, Ida-Harju praostkonna praosti kt
 18. Üllar SALUMETS, Võru praostkonna praost
 19. Urmas NAGEL, Vaimulike konverentsi esindaja
 20. Marek ROOTS, Vaimulike konverentsi esindaja
 21. Katri Aaslav-Tepandi, kaplanaatide esindaja
 22. Valdo LUST, kaplanaatide esindaja

Hääleõiguslikud osavõtjad:

 1. Andres PÕDER, peapiiskop emeeritus
 2. Einar SOONE, piiskop emeeritus
 3. Joel LUHAMETS, piiskop emeeritus
 4. Tiit SALUMÄE, piiskop emeeritus