Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Piiskoplik nõukogu

Kiriku juhtimisel ja oluliste kirikuelu küsimuste käsitlemisel, samuti kiriku õpetuslike seisukohtade kujundamisel on peapiiskopile abiks piiskoplik nõukogu, mille liikmed on peapiiskop, piiskopid, praostkondade praostid, peapiiskopi poolt kirikukogusse nimetatud kaks kaplanaatide esindajat ning kaks Vaimulike konverentsi poolt kirikukogusse valitud liiget. Peapiiskop emeeritus ja piiskop emeeritus võivad piiskopliku nõukogu koosolekust osa võtta hääleõigusega. Piiskopliku nõukogu võimkonda kuulub õpetusse ja liturgiasse puutuvate otsuste vastuvõtmine, soovituste andmine konsistooriumile ja teistele kiriku organitele kirikuelu paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks ning usu ja kõlbluse alal tekkivate vaidluste lahendamine.

 

Piiskopliku nõukogu koosseis:

 1. Urmas Viilma – peapiiskop
 2. Joel Luhamets – piiskop
 3. Tiit Salumäe – piiskop
 4. Andrus Mõttus – kantsler
 5. Kadri Põder – assessor
 6. Margus Kirja – Ida-Harju praostkonna praost
 7. Katrin-Helena Melder – Järva praostkonna praost
 8. Kaido Saak – Lääne praostkonna praost
 9. Jüri Vallsalu – Lääne-Harju praostkonna praost
 10. Tõnu Taremaa – Pärnu praostkonna praost
 11. Anti Toplaan – Saarte praostkonna praost
 12. Jaan Tammsalu – Tallinna praostkonna praost
 13. Ants Tooming – Tartu praostkonna praost
 14. Mart Jaanson – Valga praostkonna praost
 15. Marko Tiitus – Viljandi praostkonna praost
 16. Tauno Toompuu – Viru praostkonna praost
 17. Üllar Salumets – Võru praostkonna praost
 18. Mart Salumäe – Põhja-Ameerika praostkonna praost
 19. Ingo-Tiit Jaagu – Rootsi praostkonna praost
 20. Gustav Kutsar – kaplanaatide esindaja
 21. Valdo Lust – kaplanaatide esindaja
 22. Kaido Soom – vaimulike konverentsi esindaja
 23. Randar Tasmuth – vaimulike konverentsi esindaja
 24. Andres Põder – peapiiskop emeeritus (hääleõigusega)
 25. Einar Soone – piiskop emeeritus (hääleõigusega)