Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Loosungid

Aastapäevi ühendav loosung

 

Võib kasutada erineval kujul vastavalt vajadusele. 

 

   VABADUSE TEETÄHISED

 


   VABADUSE TEETÄHISED

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. (Gl 5:1a)   

 


   VABADUSE TEETÄHISED 2017-2018

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. (Gl 5:1a)   

  


Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. (Gl 5:1a)   

 

   VABADUSE TEETÄHISED 2017-2018:

   REFORMATSIOON 500 –

                                         EESTI EVANGEELNE LUTERLIK KIRIK 100 –

                                                                                                       EESTI VABARIIK 100

 


For freedom Christ has set us free. (Gl 5:1a)*   

   Landmarks of Freedom 2017-2018:

   Reformation 500 – Estonian Evangelical Lutheran Church 100 – Republic of Estonia 100

 


Zur
Freiheit hat uns Christus befreit! Gl 5:1a**   

   Wegzeichen der Freiheit 2017-2018:

   Reformation 500 – Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche 100 – Republik Estland 100

 

 

* NRSV
** Luther-Bibel 1984