Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konverents: Konfliktist osaduseni

 

KUTSE

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise raames kutsume Teid osalema Rooma-Katoliku Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskonverentsil „Konfliktist osaduseni“.

Konverents toimub kolmapäeval, 27. septembril 2017 Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 09.30-18.00 ning lõpeb ühispalvusega Kaarli kirikus kell 18.15-19.00. Lisaks ettekannetele ja aruteludele on konverentsi kavas ka raamatu „Konfliktist osaduseni“ eestikeelse tõlke esitlus.

Konverents on inspireeritud dokumendist „Konfliktist osaduseni“ (2013), mille koostas Luterliku Maailmaliidu ja Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Komisjoni ülesandel luterlaste ja roomakatoliiklaste ühtsuse komisjon. Selles dokumendis vaatlevad ja hindavad kahe konfessiooni esindajad ühiselt reformatsiooni ajalugu ja mõjusid, Martin Lutheri teoloogiat, samuti pool sajandit tagasi alguse saanud ametlikku oikumeenilist dialoogi ning kutsuvad üles jätkama teekonda kiriku täieliku, nähtava ühtsuse poole.

Reformatsiooni 500. aastapäeva kontekstis arutletakse Tallinna konverentsil üheskoos reformatsiooni kui mõlemale kirikule olulise sündmuse üle: kus ja miks see alguse sai, mida tähendab see meile tänapäeval ja tulevikku silmas pidades, milliseid võimalusi näeme kirikutena üksteisele lähemale jõudmiseks. Katoliiklikust perspektiivist suhestub dokumendiga „Konfliktist osaduseni“ Püha Risti Paavstliku Ülikooli professor Philip Goyret, pidades ettekande Lutheri 95 teesist. Luterliku kiriku esindajana peab ettekande professor Thomas-Andreas Põder EELK Usuteaduse Instituudist ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnast.

Sarnaseid lepitusprotsesse – liikumisi „konfliktist osaduseni“ – on aga teistegi kirikute sees ja vahel ning seepärast kuuleme kaasettekannetes, kuidas nähakse ja hinnatakse dokumenti „Konfliktist osaduseni“ õigeusu kiriku ja vabakirikute perspektiivist, lähtudes nende oikumeenilistest arusaamadest ja lepitusprotsessidest, milles nad ise on osalised.

Dokument „Konfliktist osaduseni“ on kättesaadav nii inglise keeles kui ka mitmetes teistes keeltes:

https://www.lutheranworld.org/content/resource-conflict-communion-basis-lutheran-catholic-commemoration-reformation-2017

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel. Tagatud on sünkroontõlge.

Osalema on oodatud erinevate kirikute vaimulikud, õppejõud ja õpetajad, teoloogiaüliõpilased, töötegijad, koguduseliikmed, kõik huvilised. Ühtviisi südamest teretulnud on nii kirikusse kuulujad kui mittekuulujad.

Palume konverentsile registreeruda hiljemalt 18. septembriks.

 

Õnnistussooviga

 

+ Urmas Viilma                                                                                + Mons. Philippe Jourdan

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku                                                         Rooma-Katoliku Kiriku
peapiiskop                                                                                       Apostellik Administraator Eestis