Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konverentsi kava

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise raames korraldavad Rooma-Katoliku Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kolmapäeval, 27. septembril 2017 ühiskonverentsi „Konfliktist osaduseni“.

Konverents toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 09.30-18.00 ning lõpeb ühispalvusega Kaarli kirikus kell 18.15-19.00. Lisaks ettekannetele ja aruteludele on konverentsi kavas ka raamatu „Konfliktist osaduseni“ eestikeelse tõlke esitlus.

Konverents on inspireeritud dokumendist „Konfliktist osaduseni“ (2013), mille koostas Luterliku Maailmaliidu ja Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Komisjoni ülesandel luterlaste ja roomakatoliiklaste ühtsuse komisjon. Kahe konfessiooni esindajad vaatlevad ja hindavad ühiselt reformatsiooni ajalugu ja mõjusid, Martin Lutheri teoloogiat, samuti pool sajandit tagasi alguse saanud ametlikku oikumeenilist dialoogi ning kutsuvad üles jätkama teekonda kiriku täieliku, nähtava ühtsuse poole. Dokumendil oli tähtis ettevalmistav roll 31. oktoobril 2016 Lundis toimunud katoliiklaste ja luterlaste ühisel reformatsiooni meenutamisel ja palvusel, kus osalesid paavst Franciscus ning Luterliku Maailmaliidu president piiskop Munib Younan ja peasekretär õp dr Martin Junge.

Reformatsiooni 500. aastapäeva kontekstis arutletakse Tallinna konverentsil üheskoos reformatsiooni kui mõlemale kirikule olulise sündmuse üle: kus ja miks see alguse sai, mida tähendab see meile tänapäeval ja tulevikku silmas pidades, milliseid võimalusi näeme kirikutena üksteisele lähemale jõudmiseks. Katoliiklikust perspektiivist suhestub dokumendiga „Konfliktist osaduseni“ Püha Risti Paavstliku Ülikooli professor Philip Goyret, pidades ettekande Lutheri 95 teesist. Luterliku kiriku esindajana peab ettekande professor Thomas-Andreas Põder EELK Usuteaduse Instituudist ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnast.

Samas ei piirduta konverentsil luterlaste ja katoliiklaste vaheliste suhete ja nende ühise teekonna vaatlemisega. Sarnaseid lepitusprotsesse – liikumisi „konfliktist osaduseni“ – on teistegi kirikute sees ja vahel ning seepärast kuuleme kaasettekannetes, kuidas nähakse ja hinnatakse konverentsi keskmeks olevat dokumenti õigeusu kiriku ja vabakirikute perspektiivist, lähtudes nende oikumeenilistest arusaamadest ja lepitusprotsessidest, milles nad ise on osalised.

Konverentsi eesmärgiks on tuua Eesti kontekstis kokku luterlased ja katoliiklased, aga ka teiste kirikute esindajad, et arutleda üheskoos ja erinevatest perspektiividest dokumendi „Konfliktist osaduseni“ tähenduse üle, tuvastada selle tugevusi, aga ka võimalikke nõrkusi, mõtelda sellega kaasa ja sellest edasi.

Osalema on oodatud erinevate kirikute vaimulikud, õppejõud ja õpetajad, teoloogiaüliõpilased, töötegijad, koguduseliikmed, kõik huvilised. Ühtviisi südamest teretulnud on nii kirikusse kuulujad kui  mittekuulujad.

Seminari töökeelteks on eesti ja inglise keel. Tagatud on sünkroontõlge.

Dokument „Konfliktist osaduseni“ on kättesaadav nii inglise keeles kui ka mitmetes teistes keeltes:

https://www.lutheranworld.org/content/resource-conflict-communion-basis-lutheran-catholic-commemoration-reformation-2017

Dokumendi „Konfliktist osaduseni“ tõlge on valminud Eesti Kirikute Nõukogu abil ning konverentsi  korraldamist toetab Eesti Vabariigi siseministeerium.

Palume konverentsile registreeruda hiljemalt 18. septembriks.

 

KAVA

09.30 Kogunemine ja kohvi

10.00-10.45 Konverentsi avamine

Tervitused

Raamatu „Konfliktist osaduseni“ eestikeelse tõlke esitlus – õp Tauno Teder, EELK

10.45-12.25 Põhiettekanded

10.45-11.35 „Konfliktist osaduseni“ katoliiklikust perspektiivist

Preester prof dr Philip Goyret, Pontificia Università della Santa Croce, Rooma

11.35-12.25 „Konfliktist osaduseni“ luterlikust perspektiivist

Õp prof dr Thomas-Andreas Põder, EELK Usuteaduse Instituut / Tartu Ülikool

12.25-13.00 Diskussioon

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.00 Kaasettekanded

14.00-14.30 „Konfliktist osaduseni“ vabakirikute perspektiivist

Pastor dr Meego Remmel, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit

14.30-15.00 „Konfliktist osaduseni“ õigeusu perspektiivist

Metropoliit Stefanus, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

15.00-15.30 Diskussioon

15.30-16.00 Kohvipaus

16.00-17.30 Paneeldiskussioon

17.30-18.00 Konverentsi lõpetamine, kohvipaus

18.15-19.00 Ühispalvus Kaarli kirikus