Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Piiskop emeeritus Tiit Salumäe

Piiskop Tiit Salumäe

Foto: Erik Peinar

Tiit Salumäe on sündinud 25. detsembril 1951 Tartus kirikuõpetaja peres kuuenda lapsena.

Juba 14-aastasena alustas ta õpinguid EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas (1965–1975). Pärast Loksa keskkooli lõpetamist 1970. aastal asus õppima usuteadust EELK Usuteaduse Instituudis.  Aastatel 2003–2007 täiendanud end samas instituudis religioonipedagoogika alal.

Tiit Salumäe on teeninud alguses kogudusi jutlustaja ametis oma isa kõrval Kuusalu, Leesi ja Loksa kogudustes.  Salumäe ordineeriti õpetajaks 5. oktoobril 1975. aastal ja määrati teenima Haapsalu kogudust, mille hingekarjane on ta siiani. Tiit Salumäe valiti 1982. aastal Lääne praostkonna abipraostiks ja kümme aastat hiljem praostiks. Salumäe töötas aastatel 1974-1988 EELK Konsistooriumi raamatukogu juhatajana ja hiljem konsistooriumi kirjastus- ja pressiosakonna juhatajana. 1994. aastast alates on ta EELK Konsistooriumi assessor. Tema juhtida on olnud kirikus sellised valdkonnad nagu liturgia, kirikumuusika, meedia, arhitektuur ja kunstiväärtused, infotehnoloogia ning viimasel kümnel aastal ka välissuhted. Kirjastustegevus EELKs ja meediatöö on sidunud teda paljude kiriku jaoks oluliste valdkondadega. Ta on esindanud EELKd mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides, konverentsidel ning nõupidamistel. Aastast 2012 on Tiit Salumäe ka EELK Välis-Eesti Piiskopkonna Konsistooriumi liige. Tiit Salumäe seotus kirikumuusikaga ning jumalateenistuse liturgia ajaloo ja -muusikaga on olnud üheks läbivaks jooneks kogu tema vaimulikuks olemise aja ning sellesse valdkonda panustab ta oma teadmisi tänaseni.

Ta on pikki aastaid olnud EELK esindaja Eesti Kirikute Nõukogus ning on väga tihe kirikutevahelise oikumeeniliste sidemete hoidja Eestis ja erinevate maade vahel. Tiit Salumäe koordineerib tele- ja raadioteenistuste ülekandeid koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga. 1991. aastast alates on olnud Eesti Piibliseltsi esimees. Tiit Salumäe on ka Eesti Vabariigi ja EELK ühiskomisjoni liige. Salumäe töö koostöökomisjonides riigi ning kiriku vahel on aidanud tähistada väärikalt nii riigi kui kiriku jaoks olulisi tähtpäevi, näitena võib tuua Eesti Vabariigi 80. aastapäeva ja Eesti lipu 120. aastapäeva tähistamisega seotud sündmused ning palju muud.

EELK on teda autasustanud EELK Teeneteristi I järguga. Vabariigi President on teda autasustanud Valgetähe III klassi teenetemärgiga (2001). Talle on antud Haapsalu linna vapimärk (2002) ja Läänemaa teenetemärk (2013).

Tiit Salumäe on abielus Lia Salumäega. Tal on kaksikud tütred Maria ja Mirjam (1976), Lydia (1977), Lea (1978) ja Tiit (1991). Tiit Salumäe on seitsmekordne vanaisa.

Tiit Salumäe siirdus emerituuri 25. detsembril 2023.

EELK piiskop 1.cdr

ELULUGU FAKTIDES

Teenistuskäik

 • Haapsalu koguduse õpetaja alates 1975 (Vancouveri Peetri koguduse hooldajaõpetaja 2006, Baltimore’i Markuse, Washingtoni Markuse ja Seabrooki koguduse hooldajaõpetaja 2007)
 • Noarootsi koguduse hooldajaõpetaja 1975–1979 ja alates 2010
 • Ridala koguduse hooldajaõpetaja 1978–1990, 2001–2003, 2004–2005, 2010–2011
 • Puškini (Leningradi) luterliku koguduse (ingeri-soome) hooldajaõpetaja 1981–1989
 • Vormsi koguduse hooldajaõpetaja alates 1989
 • Lihula, Hanila ja Karuse koguduse hooldajaõpetaja 1994–1997, 1997–2004, 2012–2014
 • Martna koguduse hooldajaõpetaja 2001–2003, 2004–2006, 2010–2011
 • Nõva koguduse hooldajaõpetaja 2010—2014

Muud kiriklikud ülesanded

 • Lääne praostkonna abipraost 1982–1992 ja praost alates 1992
 • Konsistooriumi assessor alates 1994
 • Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi assessor alates 2012
 • Kirikukogu liige 1978, 1981, 1985, 1987, alates 1990
 • Lauluraamatukomisjoni liige 1976–1992
 • Liturgiakomisjoni esimees alates 1991
 • Revisjonikomisjoni esimees 1992–1994
 • Meediakomisjoni, infotehnoloogia komisjoni, kunsti- ja arhitektuurikomisjoni, välissuhete komisjoni ja autasude komisjoni esimees
 • Konsistooriumi raamatukogu juhataja 1974–1988
 • Konsistooriumi kirjastus- ja pressiosakonna juhataja 1988–1996
 • Ajalehe Eesti Kirik nõukogu ja kolleegiumi liige

Muud ametid ja ülesanded

 • Eesti Piibliseltsi esimees alates 1991
 • EELK esindaja EKNis
 • Eesti Muinsuskaitse Seltsi, NMKÜ, Eesti Kristliku Televisiooni, Ordo Sancti Constantini Magni ja Eesti Lipu Ühingu liige
 • Luterliku Maailmaliidu Euroopa vähemuskirikute kommunikatsioonikomisjoni juhatuse liige 1989–2001 ja asepresident 1995–2001

Autasud

 • EELK aukiri 1991 ja 2000
 • Kuldristi kandmise õigus 2005
 • EELK Teeneteristi II järk 2007
 • EELK Teeneteristi I järk 2015
 • B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1996
 • Kodanikupäeva aumärk 1999
 • Balti vabariikide raamatukonkursi 1990 II diplom ja III diplom
 • Valgetähe III klassi teenetemärk 2001
 • Haapsalu linna vapimärk 2002
 • Soome kiriku infovahetuse aastapreemia
 • Kaitseliidu eriklassi teenetemedal 2013
 • Eesti Endiste Metsavendade Liidu teeneteristi III klass 2013
 • Läänemaa teenetemärk 2013
 • Usuteaduse Instituudi tunnustusmedal 2017
 • Aasta Eurooplane 2018
 • Johannese Rist 2023