Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Peapiiskop Urmas Viilma

Peapiiskop Urmas Viilma

Foto: Erik Peinar

EELK peapiiskop Urmas Viilma on sündinud 13. augustil 1973. aastal Tallinnas. Pärast Saue keskkooli lõpetamist 1991. aastal asus ta õppima EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonda, mille lõpetas 1998. aastal. Urmas Viilma ordineeriti diakoniks 2. mail 1993, preestriks 15. septembril 1998 ja piiskopiks 2. veebruaril 2015. aastal.

Urmas Viilma alustas vaimulikuteed 19-aastasena Keila koguduses õp Jaan Jaani abilisena olles Eesti noorim vaimulik. Pool aastat hiljem usaldati tema hoolde Pärnu-Jakobi kogudus, mida ta teenis ühtekokku 11 aastat – algul diakoni (1993–1998), hiljem koguduse õpetajana (1998–2004). Kogudusetöö kõrval teenis ta aastatel 1999–2003 Pärnu praostkonna abipraosti kt ja aastatel 2003–2005 abipraostina ning oli aastatel 1997–1999 EELK Pühapäevakooliühenduse esimees.

Aastatel 2004–2008 töötas Urmas Viilma OÜ Kiriku Varahaldus juhataja ametikohal, 2008–2014 oli samas nõukogu esimees. EELK Konsistooriumi liige on ta alates 2005. aastast, sellest kuni 2008. aastani laste- ja noorsootöö assessor, 2008–2015 konsistooriumi kantsler. 2010. aastal valiti ta Tallinna Toomkoguduse õpetajaks, kus ta teenis kuni peapiiskopi ametisse asumiseni 2015. aasta veebruaris. Kirikukogu liige on Urmas Viilma olnud alates 1997. aastast.

26. novembril 2014 valis kirikukogu Urmas Viilma EELK peapiiskopiks. Urmas Viilma pühitseti piiskopiks ja seati EELK peapiiskopi ametisse 2. veebruaril 2015 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Ametisse seadjateks olid peapiiskopi ülesannetes tegutsenud piiskop Einar Soone, Välis-Eesti piiskop Andres Taul ja peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Urmas Viilma on töötanud üle 30 aasta kooliõpetajana ja mitmeid aastaid koolikaplanina. 1991. aastast kuni 2011. aastani andis ta religiooniõpetust Pärnu-Jaagupi ja Saue Gümnaasiumis. Side kooliga ning koolistruktuuri ja haridusmaastiku tundmine andis tõuke, et 2010. aastal taasasutada koos Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse ja EELK Konsistooriumiga Tallinna Toomkool. See kool on peapiiskopile südamelähedane, kus ta annab siiani kahel hommikul nädalas lastele usuõpetuse tunde.

Peapiiskop Urmas Viilma on osalenud aktiivselt kirikutevahelises koostöös rahvusvahelisel ja oikumeenilisel tasandil. Aastatel 2013–2018 oli ta Kirikute Maailmanõukogu keskkomitee liige. 2017. aastal valiti ta Luterliku Maailmaliidu nõukogu liikmeks ning Ida- ja Kesk-Euroopa piirkonna asepresidendiks. Ta on esindanud EELK-d Eesti Kirikute Nõukogus alates 2015. aastast. 2022. aastal valiti ta Eesti Kirikute Nõukogu presidendiks.

Urmas Viilma on panustanud ka kohaliku omavalitsuse töösse. Pärnu-Jakobi koguduse teenimise ajal oli ta aastatel 1996–2003 Halinga vallavolikogu liige, sh esimees aastatel 1999–2002. Aastatel 2005–2014 aga sünnilinna Saue linnavolikogu liige ja aseesimees. Astus 2001. aastal Isamaaliidu liikmeks ja jätkas selle ühinemisel moodustunud Isamaa ja Res Publica liikmena 2013. aastani.

Kirik on Urmas Viilmad tunnustanud 2007. aastal EELK Teeneteristi III järguga. 2012. aastal valis EELK vaimulike konverents ta aasta vaimulikuks. 2015. aastal omistati Urmas Viilmale peapiiskopina EELK Teeneteristi I järk. Teenetemärgiga on tunnustanud Urmas Viilmad Saue linn (2015) ja Tallinna linn (2021).

Urmas Viilma on abielus Egle Viilmaga ja nende peres kasvab üks laps (2005).

EELK suur vapp 1

ELULUGU FAKTIDES

 

Teenistuskäik

Keila koguduse diakon (1993)
Pärnu-Jakobi koguduse diakon (1993–1998)
Pärnu-Jakobi koguduse õpetaja (1998–2004)
Mihkli koguduse hooldajaõpetaja (1999–2004)
Tõstamaa koguduse hooldajaõpetaja (2001–2004)
Vigala koguduse hooldajaõpetaja (2003–2004)
Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetaja (2005–2008)
EELK vikaarõpetaja (2008–2010)
Tallinna Toomkoguduse õpetaja (2010–2015)

Muud kiriklikud ülesanded

Pärnu praostkonna abipraosti kt (1999–2003)
Pärnu praostkonna abipraost (2003–2005)
Konsistooriumi assessor (2005–2008)
Konsistooriumi kantsler (2008–2015)
Kirikukogu liige (alates 1997)
EELK Pühapäevakooliühenduse esimees (1997–1999)
OÜ Kiriku Varahaldus juhataja (2004–2008) ja nõukogu esimees (2008–2015)
Hariduskomisjoni liige (2006–2008)
Välissuhete nõukogu liige (2010–2015) ja rahvusvaheliste suhete komisjoni liige (alates 2015)
Majandusnõukogu esimees (2008–2015)
Autasude komisjoni liige (alates 2010)
Arengunõukogu esimees (2015–2021)
Oikumeenia ja diasporatöö komisjon (alates 2015)
Vaimuliku ameti komisjoni liige (alates 2015)
EELK ja EV ühiskomisjoni kaasesimees (2015–2023)
Saue gümnaasiumi kaplan (2004–2011)
Tallinna Toomkooli SA juhatuse liige ja Tallinna toomkooli kaplan (2011–2015)
Tallinna Toomkooli SA nõukogu esimees (alates 2015)
Kirikute Maailmanõukogu keskkomitee liige (2013–2018)
EELK esindaja Eesti Kirikute Nõukogus (alates 2015)
Luterliku Maailmaliidu Ida- ja Kesk-Euroopa piirkonna asepresident ja nõukogu liige (2017–2023)
Eesti Kirikute Nõukogu president (alates 2022)

Muud ametid ja ülesanded

Saue keskkooli religiooniõpetuse õpetaja (1991–1993)
Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi religiooniõpetuse õpetaja (1994–2004)
Saue gümnaasiumi religiooniõpetuse õpetaja (2001–2003 ja 2004–2011)
Halinga vallavolikogu liige (1996–2003), esimees (1999–2002)
Saue linnavolikogu liige ja aseesimees (2005–2013)

Autasud

EELK Teeneteristi III järk (2007)
Aasta vaimulik (2012)
EELK Pärnu praostkonna Millenniumi medal (2000)
EELK Teeneteristi I järk (2015)
Saue linna teenetemärk (2015)
Tallinna teenetemärk (2021)
Buxhoevedeni Rist (2023)