Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Piiskop Ove Sander

Ove Sander (Foto: Toomas Nigola/EELK)

EELK piiskop Ove Sander on sündinud 4. mail 1970. aastal Tartus. Pärast Nõo keskkooli lõpetamist õppis ta aastatel 1988–1994 EELK Usuteaduse Instituudis. Magistrikraadi omandas 1998. aastal AFLC Teoloogilises Seminaris Minneapolises, MN ja doktorikraadi filosoofias kaitses 2005. aastal Tallinna Ülikoolis. Järeldoktor LCMS Concordia Seminary, St. Louis, MO 2007.

Ove Sander ordineeriti aseõpetajaks 16. jaanuaril 1991 ja pälvis õpetaja õigused 2. detsembril 1994. Ta valiti piiskopiks EELK XXXI Kirikukogu 5. istungjärgul 28. novembril 2023 ning pühitseti piiskopiks 23. aprillil 2024 Tallinna Toomkirikus.

Vaimulikuna on Ove Sander teeninud Vastseliina (1991–1998) ja Nõmme Rahu kogudusi (1999–2024). Korduvalt on teda valitud kirikukogu liikmeks ning konsistooriumi assessoriks.

1998. aastast on Ove Sander olnud mitmes rollis nii õppejõu kui juhina EELK Usuteaduse Instituudis, 1998 – 2012 pastoraalseminari juhataja. Ta on olnud vaimulike konverentsi juhatuse, Tallinna Diakooniahaigla nõukogu ning Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige.

Keerulistel 2020. – 2022. aastatel oli Ove Sander haiglate ja hoolekandeasutuste peakaplan sotsiaalministeeriumis ja osales 2020 – 20221 sotsiaalministeeriumi kriisireguleerimis meeskonna igapäevases töös.

Tema sulest on ilmunud rida raamatuid, sh algupärane palveraamat “Ja meie palume …” (1998) ja jutlustekogu “Kõik on amu” (2019).

Ove Sanderit on autasustatud mitmete kiriklike ja valdkondlike autasudega ning ta valiti Nõmme Aasta Tegijaks (2008) seoses Nõmme Lunastaja kiriku taastamisega.

Ove Sander on abielus Liina Sandergia ning neil on lapsed Samuel, Siimon ja Eimi Mirjam.

ELULUGU FAKTIDES

Teenistuskäik

 • Vastseliina koguduse õpetaja (1991–1997)
 • Nõmme Rahu koguduse õpetaja (1999–)

Muud kiriklikud ülesanded

 • EELK Kirikukogu liige (1992–1993; 1995–1997; 2001–2012; 2015–)
 • EELK Võru praostkonna abipraost (1995–1996)
 • Ajalehe Eesti Kirik teoloogiline konsultant (1996–1997)
 • AFLC Theological Seminary Minneapolis, MN, M.Div. (1997–1998)
 • Minneapolise Eesti koguduse vaimulik (1997–1998)
 • EELK Usuteaduse Instituudi praktilise usuteaduse õppetooli õppejõud ja hoidja (1998–2010)
 • EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari juhataja (1998–2012)
 • EMK Teoloogilise Seminari süstemaatilise usuteaduse dotsent (1990–1995)
 • EELK Õpetajate (alates 2004 Vaimulike) Konverentsi juhatuse liige (2000–2010)
 • EELK Konsistooriumi assessor (2005–2012; 2015–2024)
 • EELK Kirikukogu abijuhataja (2005–2012)
 • Eesti Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige (2005–2012)
 • EELK piiskopliku nõukogu õpetuskomisjoni liige (2006–2018)
 • EELK hariduskomisjoni liige (2006–2022; esimees 2006-2012).
 • EELK kirikumuusika kutsekomisjoni liige (2006 – 2012)
 • Herbert Kuurme mälestusfondi halduskogu liige (2006 – 2019)
 • LCMC Concordia Seminary, St. Louis, MO, järeldoktor (2007)
 • Baltiomore ja Washingtoni Eesti koguduste vaimulik (2007)
 • SA Tallinna Toomkooli nõukogu liige (2011–2012)
 • EELK Usuteaduse Instituudi rektori kohusetäitja (2011–2012)
 • EELK Usuteaduse Instituudi rektor (2012–2019; 2022–)
 • SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liige (2012–2022; esimees alates 2017)
 • EELK Usuteaduse Instituudi Evald Saagi nimelise toetusfondi esimees (2013–2019  ja alates 2022)
 • EELK Peapiiskopi kandidaat (2014)
 • Eesti Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige (2015–2023)
 • EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjoni esimees (2015–2017)
 • EELK vaimuliku ameti komisjoni liige (2015–)
 • EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise ajutise komisjoni liige (2016–2018)
 • Sieghilde ja Paul Gerhard von Horeschelmanni toetusfondi nõukogu liige (2018–2019  ja alates 2022)
 • SA EELK diakoonia- ja ühiskonna töö nõukogu esimees (2018–2021)
 • Vanglate peakaplan, vastutusalaga luterlikud vaimulikud (2019–2023)
 • Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi kriisireguleerimis meeskonna liige (2020–2021)

Muud ametid ja ülesanded

 • Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi peakaplan (2020–2022)

Autasud

 • EELK kirjastuspreemia (1998)
 • EELK teeneteristi III järk (2007)
 • Aasta vaimulik (2009)
 • Kuldristi kandmise õigus (2015)
 • EELK teeneteristi II järk (2020)
 • TTA Ratasristi II järgu teenetemärk (2013)
 • Nõmme aasta tegija (2008)
 • Tallinna teenetemärk (2014)