Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Tema omad meie kõik

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul number 314 Süda seltsiks südamele on viiesalmiline. Uues Lauluraamatus (1899) on see laul number 476 ning on kaheksasalmiline. Evangelisches Gesangbuch Ausgabe für die Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Niedersachsen und für die Bremische Evangelische Kirche (1994) on see laul seitsmesalmiline ning tuntud nime all «Herz und Herz vereint zusammen».

Uus Lauluraamat pakub lisaks oma viisile paralleelviisi «Armas Jeesus, armastaja». Sõnade autor on krahv Nicholas Ludwig von Zinzendorf.

 

Tagakiusatud piiskop

Krahv von Zinzendorf on sündinud 26. mail 1700 Dresdenis Saksamaal. Ta oli pärit jõukast perekonnast ning läks Wittenbergi ülikooli juurat õppima. Ta lõpetas õpingud aastal 1719, abiellus ja asus tööle valitsuse ametnikuna Dresdenis. Von Zinzendorf oli pärit usklikust perekonnast ja ta pakkus oma valdustes varjupaika Böömimaa tagakiusatud vendadele. Paika, kuhu nad asusid, tunti aastast 1722 Herrnhuti nime all. Viis aastat hiljem asus von Zinzendorf sinna superintendendina. Ta sai aastal 1734 Tübingeni ülikoolist jutlustaja õigused ning neli aastat hiljem pühitseti ta piiskopiks.

Von Zinzendorfil oli vastaseid, kes tegid ta elu raskeks ning aastal 1737 saadeti ta Saksimaalt välja. Kümme aastat reisis ta jutlustades mööda maailma ja asutas kogudusi. Pärast väljasaatmiskäsu tühistamist tuli von Zinzendorf tagasi Herrnhuti, kus ta suri 9. mail 1760.

 

Laiaulatuslikud töötlused

Von Zinzendorf kirjutas laule juba kaheteistkümne-aastasena. Tema looming ulatab kahe tuhande lauluni. Tema laule on töödelnud Christian Gregor, sündinud 1723 Bad Dirsdorfis ja surnud 1801 Berthelsdorfis. Gregor andis välja kogudustes tarvitamiseks Böömimaa vendade lauluraamatu aastal 1778 ja koraaliraamatu aastal 1784. Ta oli aastast 1743 Herrnhutis organist ja hiljem tegev juhtkonnas.

Paljudes 19. sajandi saksakeelsetes lauluraamatutes olid kasutusel von Zinzendorfi laulud, eriti tänu Albert Knappile, kes sündis 1798 Tübingenis ja suri 1864 Stuttgartis. Tema andis aastal 1837 välja kogumiku Evangelischen Liederschatzes, mis sisaldas 3590 töödeldud laulu kogudustes tarvitamiseks. On võimalik, et selle kogumiku kaudu on jõudnud saksakeelne materjal eestlaste kätte ja sellest siis tehtud eestikeelsed tõlked.

Laulu viis «Herz und Herz vereint zusammen» pärineb 17. sajandist ning ilmus kogumikes Geistlich Bamberg aastal 1732 ja Herrnhaag aastal 1735.

 

Gustav Piir
Eesti Kirik nr 30, 21.08.2002