Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Laulu lugu

Siin võib lugeda ajalehes Eesti Kirik aastatel 2001-2002 ilmunud sarja «Laulu lugu», kus tutvustatakse «Kiriku laulu- ja palveraamatu» tuntumaid koraale, kirjutatakse nende saamisloost, autoreist ja muustki huvipakkuvast.

Eestikeelse kirikulaulu algus
Me juurde oled teel (KLPR 6)
Ja rahu meile toob (KLPR 7)
Meid köitnud armastuse sidemed (KLPR 5)
Ingli hääl kuulutab sündi (KLPR 32)
Põlv järgneb põlvele (KLPR 42)
Oh lööge kannelt, mängijad (KLPR 56)
Mind, elupäike, uuenda (KLPR 321)
Arm on kandnud läbi elu (KLPR 267)
Tõotused on täitunud (KLPR 62)
Sulle elan igavesti (KLPR 317)
Lootus peab jääma (KLPR 473)
Meid võta kaitsta (KLPR 454)
Abi eksinud hingele (KLPR 271)
Kantud koju Isa süles (KLPR 80)
Kallis veri ohvrianniks saanud (KLPR 75)
Sind, Jeesus, tervitame (KLPR 85)
Taevas Ta on kuningas (KLPR 105)
Sa otsi, mis on üleval (KLPR 111)
Sul tänulaule laulame (KLPR 104)
Ihkaja on päästetud (KLPR 119)
Sind kiita taevas igavest (KLPR 292)
Jumal annab heldesti (KLPR 315)
Täna rõõmsad oleme (KLPR 124)
Veni, Creator Spiritus (KLPR 130)
Oh halasta, oh halasta (KLPR 140)
Kord jõuan koju (KLPR 470)
Armul armastuse vägi (KLPR 262)
Kiidulaulud kostku nüüd (KLPR 142)
Palve, mis on täitunud (KLPR 205)
Lootus tungib pilvedest läbi (KLPR 266)
Jumala käes on meie elu (KLPR 226)
Tema omad meie kõik (KLPR 314)
Käed palves ühte liidame (KLPR 386)
Mina elan ja ka teie peate elama! (KLPR 369)
Laul igavesest rõõmust ja rahust (KLPR 478)
Jeesus, Sa ainuke (KLPR 274)
Kõik inglid taeva valguses (KLPR 150)
Oh võta mind, mu Jumal (KLPR 344)
Tänu Sulle, Taevaisa (KLPR 392)
Mu jõud, sind tahan armastada (KLPR 282)
Su poole, Issand, südamest (KLPR 329)
Üks kindel linn ja varjupaik (KLPR 163)
Oh Issand, jää … (KLPR 410)
Oh Issand, millal matkaja ma … (KLPR 448)
See aeg on tõesti ukse ees (KLPR 172)