Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Taevas ta on kuningas

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul number 105 Jeesus Kristus üles tõusnud on algselt troop «Benedicamus Domino’le» ja on tuntud «Surrexit Christus hodie» nime all. Tekst leidub kolmes 14. sajandi käsikirjas Prahas, Engelbergis ja Münchenis.

Troopimine pärineb keskajast, kui ametlikele tekstidele või liturgia muusikalistele osadele lisati sõnu. Trento Kirikukogu aga keelas troopimise. Laulu ingliskeelne tõlge ilmus kogumikus Lyra Davidica või Kogumik jumalikke laule ja hümne, osaliselt uuesti komponeeritud, osaliselt tõlgitud saksa ja ladina hümnidest ning seatud kergetele ja kenadele viisidele. Selle kogumiku andis trükki John Walsh aastal 1708. John Walsh (suri 1736) oli Londonis kuulus muusikatrükkija. Koos pojaga, kelle nimi oli samuti John (suri 1766), trükkisid nad Georg Friedrich Händeli muusikat.

 

Uus elu 18. sajandil

John Arnoldi kogumikus The Compleat Psalmodist, mida anti välja Londonis 1749. aastal, ilmus laul kolme salmiga. Neljanda salmi on kirjutanud Charles Wesley ning see ilmus tema kogumikus Hymns and Sacred Poems 1740. aastal. Kõik neli salmi on kasutusele võetud Tate ja Brady lauluraamatu New Version of the Psalms of David lisas, ilmunud umbes 1816.

John Arnold on sündinud Great Warley’is Essexis 1720 ja surnud aastal 1792. Olnud küll helilooja, on ta siiski rohkem tuntud kui meetrilise psalmoodia kogumikkude muusikatoimetaja.

Charles Wesley oli Samuel ja Susanna Wesley kaheksateiskümnes laps ning sündis 18. detsembril 1707 Epworthi kiriklas Lincolnshire’is. Ta oli ametilt vaimulik ning seotud Oxfordi metodistidega, oli hiljem misjonär Ameerikas, kus teda mõjutas vennastekoguduse liikumine.

John Wesley oli tema vend ning mõlemad olid rändjutlustajad. 1756. aastal lõpetas ta oma reisid, elas Bristolis ja 1771. aastast Londonis, kus jutlustas metodistide seltsidele. Charles Wesley suri Londonis 29. märtsil 1788 ja on maetud Marylebone kirikaeda. Ta pidas end anglikaani kiriku liikmeks elu lõpuni. Charles Wesley on kirjutanud kuni 6000 vaimulikku laulu ja luuletust.

 

Uus versioon

Nahum Tate ja Nicholas Brady koostasid 1696 Uue Versiooni meetrilistest psalmidest, mida lauldi Inglismaa kirikutes. Kogumik leidis vastuseisu kirikuliste seas, kes olid harjunud Vana Versiooniga. Hiljem saavutas Tate’i ja Brady töö siiski populaarsuse, mis kestis kuni kuninganna Victoria ajastuni.

Nahum Tate sündis Dublinis Iirimaal 1652, hariduse sai Trinity College’is Dublinis ja läks Londonisse 1668. aastal. Ta oli näitekirjanik ning seadis või tõlkis teiste töid. Ta suri 12. augustil 1715 Londoni vaestemajas Suffolk House’is Southwark’is.

Nicholas Brady sündis 28. oktoobril 1659 Brandonis Corki maakonnas Iirimaal, oli ametilt vaimulik ja suri 20. mail 1726 Richmondis Surrey’s.

 

Vabakirikutest laiemale ringile

Eesti keelde on laulu sõnad tõlgitud ingliskeelsest tekstist «Jesus Christ is Risen Today», kuid enne Kiriku laulu- ja palveraamatu ilmumist on olnud nendest sõnadest mõni eestikeelne versioon liikvel vabakirikute ringkondades, samuti leidub neid E.E.L.K. Vancouveri Peetri koguduse solistide kasutuses olevates materjalides. Praeguse tõlke on teinud allakirjutanu seoses KLPRi käsikirja koostamisega E.E.L.K. Toronto Peetri kiriku kantseleis 1990. aastal.

Viis on tuntud nime all «Easter Hymn» ning ilmus kogumikus Lyra Davidica koos ingliskeelsete sõnadega. Viis läbis rea muudatusi 18. sajandil, põhivormi leiab John Arnoldi kogumikust The Complete Psalmist. Viis on väga populaarne ning ilmunud mitmes inglise ja ameerika kogumikus.

 

Gustav Piir
Eesti Kirik nr 12, 27.03.2002