Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Saatesõna

Ukse lävel seistes küsin,
kuhu sammud saadavad,
kas mu peale, armas Jeesus,
Sinu silmad vaatavad.


Austatud Eesti Kiriku kalendri kasutaja!

Aidaku selle kalendri kasutamine sul oma päevi, töid ja toimetusi seada nii, et Jumala arm ja heldus saadaksid sind igal sammul.

Meil on vaja kahte asja. Esiteks on vaja teada seda, mis või kes on meile elus oluline. Enne tööle saatmist küsis Jeesus Peetruselt: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?„ Kui Peetrus oli vastanud: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.„ Siis sai Peetrus loa ja korralduse oma tööle minna. (Jh 21:16)

Teiseks, meie igapäevane elu ja ettevõtmised nõuavad meilt aja planeerimist. Kalender on meile selles suureks abiliseks. Eelkõige peame aga aega võtma ja plaane pidama oma vaimuliku elu korrastamiseks. Muidu võivad igapäevase elu mured röövida meilt kõige väärtuslikuma, osaduse Jumalaga. Tema lähedalolu tundmine annab meile jõu ja tarkuse elu headest ja rasketest aegadest läbi minemiseks.

Laulik ütleb: „Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.„ (Ps 84:6–8)

Kui siis päevatee on käidud, õhtu on saabunud, võib-olla ka kalendri viimane leht ette keeratud, siis on hea ütelda taas laulikuga: „Sina oled minu Jumal! Sinu käes on kõik minu ajad.„ (Ps 31:15–16)

Jumala armu ja õnnistust igasse päeva ja hetke soovides


Joel Luhamets
piiskop