Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Aasta- ja kuujuhtsõnad

2023

Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga. (Ps 29:11)

JAANUAR
Näärikuu
Issand, kui ma sinu silmis armu leian, siis ära mine oma sulasest mööda! (1Ms 18:3)

VEEBRUAR
Küünlakuu
Mu silmad on näinud sinu päästet. (Lk 2:30)

MÄRTS
Paastukuu
Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel. (Js 7:14)

APRILL
Jürikuu
Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. (Ps 139:18b)

MAI
Lehekuu
Kristus peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. (1Kr 15:25)

JUUNI
Jaanikuu
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6b)

JUULI
Heinakuu
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. (2Kr 5:17)

AUGUST
Lõikuskuu
Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. (2Kr 3:17)

SEPTEMBER
Mihklikuu
Suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette. (Ilm 8:4)

OKTOOBER
Viinakuu
Issand, anna meile alati seda leiba! (Jh 6:34)

NOVEMBER
Talvekuu
Õigete hinged on aga Jumala käes ja neid ei puuduta ükski piin. (Trk 3:1)

DETSEMBER
Jõulukuu
Issand, Sa ehid aasta oma headusega. (Ps 65:12a)


2022

Kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. (Jh 6:37)

JAANUAR
Näärikuu
See on maa, mille eest hoolitseb Issand, su Jumal, millel alaliselt, aasta algusest aasta lõpuni, viibivad Issanda, su Jumala silmad. (5Ms 11:12)

VEEBRUAR
Küünlakuu
Issand, nad on ju sinu rahvas ja sinu pärisosa, kelle sa tõid välja oma suure rammuga ja väljasirutatud käsivarrega. (5Ms 9:29)

MÄRTS
Paastukuu
Armastage tõtt ja rahu! (Sk 8:19)

APRILL
Jürikuu
Jeesus ütles Martale: „Sinu vend tõuseb üles.“ (Jh 11:23)

MAI
Lehekuu
Lootus ulatub vahevaiba taha sisimasse, kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks. (Hb 6:19–20)

JUUNI
Jaanikuu
Üks Issand, üks usk, üks ristimine. (Ef 4:5)

JUULI
Heinakuu
Ma olen Seaduse läbi Seadusele surnud, et elada Jumalale. (Gl 2:19)

AUGUST
Lõikuskuu
Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja! (Jr 29:5)

SEPTEMBER
Mihklikuu
Tarkus ütleb: Kui Issand valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale. (Õp 8:27)

OKTOOBER
Viinakuu
Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. (Mk 4:28)

NOVEMBER
Talvekuu
Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks. (1Ms 2:7)

DETSEMBER
Jõulukuu
Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. (1Jh 4:9)