Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Raamatukogu

EELK

„Rahu poole“ (2022)
„Towards Peace“ (2022)
Tõlkijad: Kateryna Nikonorova ja Alar Helstein

KIRIKUTE MAAILMANÕUKOGU

„Kirik. Teel ühise visiooni poole“ (2013)
Tõlkija: Alar Helstein

LUTERLIK MAAILMALIIT

„Misjon kontekstis – uuenemine, lepitus, võimestamine“ (2004)
Tõlkija: Alar Helstein

„Diakoonia kontekstis – uuenemine, lepitus, võimestamine“ (2009)
Tõlkija: Alar Helstein

„Konfliktist osaduseni. Luterlaste ja katoliiklaste ühine reformatsiooni aastapäev aastal 2017“ (2013)
Luterlaste ja roomakatoliiklaste ühtsuse komisjoni raport
Tõlkija: Vallo Ehasalu

* Lisa: „Ühispalvus. Konfliktist osaduseni. Luterlaste ja katoliiklaste ühine reformatsiooni aastapäev aastal 2017“ (2016)
(Originaal: https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-lrc-liturgy-2016_en.pdf)
Tõlkija ja 27.09.2017 Tallinna Kaarli kirikus toimunud palvuse ettevalmistaja: Eerik Jõks

„Soolise õigluse põhimõtted“ (2013)
Tõlkija: Kadri Lääs

„Jumala armu poolt vabastatud“ (2014)
Kogumiku koostaja ja toimetaja: Anne Burghardt
Tõlkija: Alar Helstein

„Ühiselt elamise kunst“ (2015)
Tõlkija: Annely Neame

„Luterliku osaduse enesemõistmine“ (2015)
Tõlkija: Alar Helstein

„Kirik avalikus ruumis“  (2016)
Tõlkija: Alar Helstein

„„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus“ (2016)
Tõlkija: Alar Helstein

EVANGEELSETE KIRIKUTE OSADUS EUROOPAS

„Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest“ (1994)
Tõlkija: Kadri Lääs

„Armulauaõpetusest ja -praktikast“ (1994)
Tõlkija: Thomas-Andreas Põder

„Pühakiri – usutunnistus – kirik“ (2012)
Tõlkija: Vallo Ehasalu

„Amet – ordinatsioon – episkope“ (2012)
Tõlkijad: Anne Burghardt, Kadri Lääs, Thomas-Andreas Põder

„Väljaõpe ordinatsiooniga seotud ametiks Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas“ (2012)
Tõlkija: Vallo Ehasalu

„Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“ (2018)
Tõlkija: Alar Helstein

„Kirikuosadus“ (2018)
Tõlkija: Thomas-Andreas Põder

„Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised“ (EELK UI õppekirjandus 15, 2019)
Eestikeelne väljanne sisaldab:
„„ENNE KUI MA SIND EMAIHUS VALMISTASIN…”. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu reproduktiivmeditsiini eetika suunised“ (2017)
„AEG ELADA JA AEG SURRA. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu orienteerumisabi surma kiirendavate otsuste ja surijate eest hoolitsemise küsimustes“ (2011)
Eestikeelse väljaande koostajad: Thomas-Andreas Põder, Johann-Christian Põder, Kerstin Kask
Tõlkija: Alar Helstein