Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Soovitusi palveks

Jumal on tõotanud kuulda meie palveid, olgu palve öeldud üksi olles või koguduse keskel, läbimõeldud sõnastusega või spontaanse õhkamisena. Vana tarkus – „austa arsti enne, kui sa teda vajad“ – kehtib ka palve kohta. Oluline on palvetada regulaarselt. Palve kindel ülesehitus loob turvalise keskkonna ja raamid ning ühendab palvetajat laiema kristliku palvetraditsiooniga. Palve ei ole siis enam individuaalne pöördumine Jumala poole abi saamiseks, vaid me hingame koos Jumala rahvaga.

Traditsioonilisel palvusel on neli põhiosa: algus – sõna – palve – lõpetus. Palvust võib pidada lugedes või lauldes, üksi, koos pere või kogudusega, kirikus ja kodus.


ALGUS

Võib õnnistada end ristimärgiga ja alata:

Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks Sinu kiidetavust.
Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses
oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.


Võib alustada ka lihtsalt sõnadega:
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Palvuse alguseks võib võtta ka hommiku- või õhtulaulu või kirikuaasta perioodiga haakuva laulu.


SÕNA

Kristlase palve toetub pühakirjale. Palvehetkel võib lugeda ja palvetada ühe või mitu Vana Testamendi psalmi: pühapäeva ja/või päeva psalmi. Nende asemel või lisaks võib kasutada ka allolevat psalmivalikut.

Hommikul Keskpäeval Õhtul
P 118:19–29 150 8:2–10
E5:2–9,12–13 67:2–8 104:1–4 (5–18),
19–23, 27–30
T57:2–12 96 3:2–6, 9
K147:1–11 145:13a–21 139:1–12
N63:2–9 121 111
R51:3–12 13:2–6 17:1–8, 15
L102:20–29 71:14–23 122


Psalmi võib lõpetada kiitusega:
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Psalmipalvele järgneb piiblilugemine. Kirikukalendris on iga päeva kohta vähemalt kolm piibliteksti – välja trükitud piiblisalm ja lisaks kaks pikemat kirjakohta. Nii jätkub lugemist päeva mitmeks palvehetkeks.

Pärast piiblisalmi või pikema kirjakoha lugemist on hea peatuda ja mõtiskleda, mida Jumal tahab mulle selle sõna kaudu täna öelda.
Kui oma palvehetkel järgida vana tunnipalve traditsiooni, siis kuulub hommikul ja õhtul siia sõnaosasse ka evangeeliumilaul. Hommikul on Sakariase kiituslaul (benedictus; Lk 1:68–79. Vt ka KLPR 143) ja õhtul Maarja kiituslaul (magnificat; Lk 1:46–55. Vt ka KLPR 82). Päeva lõpul kasutatakse Siimeoni kiituslaulu (nunc dimittis; Lk 2:29–32).


PALVE

Pärast piibliteksti lugemist ja sellesse süvenemist on palve aeg, mil võime vabalt oma sõnadega kõnelda Jumalale sellest, mis teemasid äratas piiblilugemine, palvetada enda ja teiste, maailma ja oma elu tähtsate asjade eest. Võib kasutada ka valmis sõnastatud palvet mõnest palveraamatust või allpool trükitud variantidest.

Palveosa võtame kokku Meie Isa palve sõnadega.


LÕPETUSEKS

Palvehetk lõpeb õnnistamisega:
Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud.
Igavesest ajast igavesti.
Õnnistagu mind/meid kõigeväeline Jumal – Isa ja Poeg ja
Püha Vaim. Aamen.

Õnnistamise ajal võib teha endale ristimärgi. Lõppu võib laulda ka laulu.