Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Sõpruskoguduste suhete sõlmimise leping Soome Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahel

 

Alla kirjutatud Turus 09.03.1989
(EELK Konsistooriumi 30.04.1989 ringkiri nr 2 (7))

 

Ühise kristliku usu kinnitamiseks ja omavahelise armastuse ja sõpruse edendamiseks meie kirikute, koguduste ja rahvaste vahel oleme täna leppinud kokku selles, et meie kirikute kogudused võivad sõlmida omavahelisi sõpruskoguduste suhteid. Nende sidemete korraldamisel ja teostamisel lähtutakse siia lisatud kummagi kiriku keskuse heaks kiidetud üldjuhistest. Lisaks külaskäikude puhul teineteise kogudustesse järgitakse kummaski maas kehtivat kiriklikku korda.

Meie ühine palve on, et Jumal ka selle tegevuse kaudu õnnistaks meie kirikuid, kogudusi ja koguduste liikmeid.

 

Peapiiskop John Vikström                     Peapiiskop Kuno Pajula