Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Sõpruskoguduste suhete sõlmimise leping Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Rootsi Kiriku vahel

 

Alla kirjutatud Uppsalas 07.03.1990
(EELK Konsistooriumi 20.03.1990 ringkiri nr 1)

 

Ühise kristliku usu kinnitamiseks ja omavahelise armastuse ja sõpruse edendamiseks meie kirikute, koguduste ja rahvaste vahel oleme täna kokku leppinud selles, et meie kirikute kogudused võivad sõlmida omavahelisi sõpruskoguduste suhteid. Nende sidemete korraldamisel ja teostamisel lähtutakse kummagi kiriku poolt heaks kiidetud üldjuhistest.

Meie ühine palve on, et Jumal selle sõprussideme kaudu õnnistaks meie kirikuid, kogudusi ja koguduste liikmeid.

 

Peapiiskop Kuno Pajula                         Peapiiskop Bertil Werkström