Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku ühendamise nõukogu deklaratsioon

Kodu- ja Välis-Eesti kirikute esindajad kohtusid 28., 29. ja 30. aprillil 1993. aastal Stockholmi Eesti Majas. Moodustati kirikute ühendamise nõukogu.
Nõukogu
* nendib, et me oleme olnud üks kirik, mis lahutati vägivaldselt nõukogude okupatsiooni ja annektsiooni läbi;
* tunnistab meie kirikute eesmärgi, ülesande ja õpetuse aluse ühtsust;
* leiab, et kirikute organisatsiooniline ühinemine kinnitab meie ühist usku ja on vajalik meie rahvusesse rebitud haava parandamiseks ning on osa rahva tervendamisel;
* tunnistab erinevates Eesti kiriku asukohtades väljakujunenud tavasid ja Kodu-Eestis ning Välis-Eestis asuva kiriku majanduslikku iseseisvust;
* teab eesseisva töö suurust ja esmakordsust, kuid loodab esile kerkivate küsimuste lahendamist;
* tõdeb, et alustatud töö ühise kiriku ülesehituse kindlaksmääramiseks ja alusdokumentide koostamiseks jätkub.
Jumal aidaku meid selles töös!

 

Peapiiskop Udo Petersoo Piiskop Einar Soone
Peapiiskop-emeritus Konrad Veem Assessor-praost Villu Jürjo
Assessor-abipresident Rein Puusepp     Assessor Jaan Kiivit
Assessor-praost Toomas Vaga Pr Marje Põder
Assessor Tõnu Orav Hr Vootele Hansen
Assessor Vello Mänd