Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

EELK peapiiskopi Andres Põderi ja E.E.L.K. peapiiskopi Andres Tauli ühisdeklaratsioon

DEKLARATSIOON

Esimesel Eesti Kirikukongressil Tartus 31. mail 1917 vastu võetud resolutsiooni punkt 1 ütleb: “Eesti evang.-luteri usu kirik on vaba rahvakirik kodumaal kui ka asundustes.”

Teise Maailmasõja käigus okupeeriti Eesti ja kümned tuhanded eestlased olid sunnitud lahkuma kodumaalt. See tõi kaasa vajaduse korraldada koguduste loomine ja nende valitsemine, et tagada EELK liikmete vaimulik teenimine väljaspool kodumaad. Samal ajal jätkasid tegevust kodumaa kogudused ja kirikuvalitsus. Kiriku jagunemise kaheks tingis poliitiline olukord. Vaatamata poliitilistele piirangutele toimus vaimulike suhtlemine kodumaal ja paguluses oleva kiriku vahel.

Ühtsuse hoidmisel oli oluline ühise Kiriku Laulu- ja Palveraamatu valmimine aasta enne Eesti taasiseseisvumist. Üheksakümnendatel aastatel ühtsuse taastamine takerdus ega käivitunud ka enne uue E.E.L.K. peapiiskopi valimist.

Arvestada tuleb sellega, et osa välismaal olevaid kogudusi on liitunud kohalike sinoditega ja seega juba praegu kahekordses alluvuses. Kui kahe kiriku olemasolu peaks olema hädavajalik otstarbekuse seisukohalt, tahavad allakirjutanud teha kõik selleks, et süveneks koostöö ja teineteisemõistmine.

E.E.L.K. peapiiskopi ametisseseadmine toimub olukorras, kus Eesti Kiriku kaheks jagunemise põhjus, kodumaa okupeerimine, on ära langenud. Allakirjutanud ei käsitle ametisseseadmist uue, sõltumatu kiriku moodustamisena vaid väljendavad seeläbi koostöötahet, et kirikuid lähendada ja taastada Eesti vaba rahvakiriku ühtsus. Kiriku ühtsuse taastamist nähakse olulise ülesandena nii teoloogilistel kui rahvuslikel põhjustel, et paremini korraldada eestlaste vaimulikku teenimist kõikjal maailmas.

Kiriku ühtsuse täieliku taastamise puhul peavad allakirjutanud vajalikuks üle vaadata E.E.L.K. peapiiskopi senine roll ja integreerida see ühtsesse kirikusse piiskopiameti erinevate võimaluste ja ülesannete raames. Allakirjutanud kutsuvad Eesti luterlikke kogudusi terves maailmas ühtsusele, üksteisest hoolimisele ja armastusele.

 

Torontos 10. juunil 2007

 

Andres Põder Andres Taul
Peapiiskop Peapiiskop
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik