Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

EELK ja E.E.L.K. ühendamise nõukogu deklaratsioon

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU JA
EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU
ÜHENDAMISE NÕUKOGU

Vastu võetud 30.04.1993 (KT 1993, 4, 169)

Kodu- ja Välis-Eesti kirikute esindajad kohtusid 28., 29. ja 30. aprillil 1993. aastal Stockholmi Eesti Majas. Moodustati kirikute ühendamise nõukogu.

Nõukogu

* nendib, et me oleme olnud üks kirik, mis lahutati vägivaldselt nõukogude okupatsiooni ja annektsiooni läbi;

* tunnistab meie kirikute eesmärgi, ülesande ja õpetuse aluse ühtsust;

* leiab, et kirikute organisatsiooniline ühinemine kinnitab meie ühist usku ja on vajalik meie rahvusesse rebitud haava parandamiseks ning on osa rahva tervendamisel;

* tunnistab erinevates Eesti kiriku asukohtades väljakujunenud tavasid ja Kodu-Eestis ning Välis-Eestis asuva kiriku majanduslikku iseseisvust;

* teab eesseisva töö suurust ja esmakordsust, kuid loodab esile kerkivate küsimuste lahendamist;

* tõdeb, et alustatud töö ühise kiriku ülesehituse kindlaksmääramiseks ja alusdokumentide koostamiseks jätkub.

Jumal aidaku meid selles töös!

Peapiiskop Udo Petersoo Piiskop Einar Soone
Peapiiskop-emeritus Konrad Veem  Assessor-praost Villu Jürjo
Assessor-abipresident Rein Puusepp  Assessor Jaan Kiivit
Assessor-praost Toomas Vaga  Pr Marje Põder
Assessor Tõnu Orav  Hr Vootele Hansen
Assessor Vello Mänd