Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

E.E.L.K. ja EELK ühinemisleping

 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku nähtavat ühtsust kinnitav leping

 

„Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled mind läkitanud.“ Jh.17:20-21

„Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik on Vaba Rahvakirik kodumaal ja asundustes.“ I kirikukongress, 31.05.-01.06.1917

„Kristus ei ole kirikukorralduseks mingeid selgeid ja otseseid eeskirju andnud, jättes niimoodi oma järgikäijatele kirikukorralduste asjus täielikult vabaduse.“ Johann Kõpp, I kirikukongress, 31.05.-01.06.1917

 

Lähtudes eelnevast, lepivad Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) kokku:

1. E.E.L.K. ja EELK taastavad oma ühtsuse. Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik jätkab oma tegevust Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti piiskopkonnana.

2. EELK Välis-Eesti piiskopkonnal on oma konsistoorium.

3. EELK Välis-Eesti piiskopkond jätkab tegevust Eesti Evangeeliumi Luterusu Kiriku Põhimääruste alusel.

4. EELK Välis-Eesti piiskopkonna ülemkarjane on EELK peapiiskop. Senine E.E.L.K. peapiiskop asub EELK Välis-Eesti piiskopkonda juhtima piiskopi ülesannetes.

5. E.E.L.K. koguduste vallas- ja kinnisvarad jäävad EELK Välis-Eesti koguduste vallas- ja kinnisvaraks ning jäävad EELK Välis-Eesti piiskopkonna haldusalasse.

6. EELK Välis-Eesti piiskopkond on kohustatud esitama oma tegevust kajastavad aastaaruanded EELK peapiiskopile.

7. Ühistegevust korraldatakse vastavalt omavaheliste kokkulepete alusel muusika, hariduse, kultuuri, meedia, diakoonia, laste- ja noortetöö ning vaimulike osas.

8. EELK Välis-Eesti piiskopkonna kogudustel on õigus kuuluda asukohamaa luterlikesse sinoditesse.

9. EELK Välis-Eesti piiskopkond valib ise järgmise piiskopi.

Kirikuelu ühtlustamine toimub jätkuva protsessina, täiendades vajadusel kehtivad õigusakte.

Leping jõustub allakirjutamise hetkest.

 

Andres Põder                                 Andres Taul
EELK peapiiskop                              E.E.L.K. peapiiskop

 

13.11.2010 Tallinnas
28.11.2010 Torontos