Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Armulaud

Armulaud 2 vk

Armulaud on sakrament, milles inimene pühitsetud armulaualeiva ja -veini kujul vastu võtab Jeesuse Kristuse ihu ja verd, s.t teda ennast. Armulaud on erinevalt ristimisest mitmekordne sakrament ja sellest on soovitatav osa võtta nii sageli kui võimalik. Armulaud on kirikuliikme vaimulik teemoon, roog, mis on vajalik, et kasvada Jumala tundmises ja kogemises.

 

Kes võib armulauale tulla?

Armulauale võib tulla iga ristitud ja konfirmeeritud kiriku liige. On oluline, et inimene oleks teadlik, millega on armulaua puhul tegemist. Ristitud laps võib tulla armulauale koos oma vanemate või ristivanematega, kui talle on selgitatud armulaua tähendust. Armulauale võib ristitud ja konfirmeeritud kiriku liige minna igasse luterlikku kirikusse Eestis ja välismaal. Armulaud ei maksa midagi.

 

Kuidas armulauda vastu võtta?

Armulaua vastuvõtmiseks on erinevaid viise ja vahel sõltuvad need koguduse tavadest. Enamasti tullakse luterlikes kirikutes armulauaks altari ette ja põlvitatakse. Suurema rahvahulga puhul toimub armulaua jagamine vahel ka elavas järjekorras.

Armulaualeiva võib lastada vaimulikul asetada keelele või käele. Käele asetatud leib asetatakse oma käega suhu või kastetakse karikasse ja asetatakse seejärel suhu. Oluline on olla armulaual keskendunud ja käituda väärikalt.

 

Kas armulaud on hügieeniline?

Armulauda pühitsev ja jagav vaimulik on kohustatud tagama armulaua hügieeni. Armulauaks tarvitatavad karikad ja taldrikud peavad olema puhtad, varutud on piisav kogus armulauatarvete puhastamiseks vajalikke linikuid, et jagamisel osalevate inimeste käed oleks puhtad ja eelnevalt desinfitseeritud.

Armulaua karika serva puhastatakse hoolikalt ning jälgitakse, et kogu toiming oleks kaunis, väärikas ja hügieeniline. Kelle jaoks ühisest karikast joomine tundub raske, saab oma leiva katta karikasse.

 

Kuidas saada viimset armulauda?

Sellist mõistet nagu “viimne armulaud” meie kirikus ei tunta. Küll on aga olemas haigete armulaud, mida toimetatakse haiglates, hooldekodudes, haigete kodudes ja mujal, kus on inimesi, kes oma tervislikel põhjustel ei saa kirikusse armulauale tulla. Sel juhul on sobilik kutsuda vaimulik koju armulauda pühitsema. Selle kohta vaata lähemalt lehelt Haigete ja surijate võidmine.

* * *

Vaata ka: