5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus


1. jagu. Üldsätted

§ 129. Konsistooriumi pädevus

2. jagu. Konsistooriumi liikmete töövaldkonnad

§ 130. Konsistooriumi liikmete tööjaotus
§ 131. Valdkonna assessori pädevus
§ 132. Kantsleri pädevus

3. jagu. Konsistooriumi tööorganid

§ 133. Konsistooriumi kantselei
§ 134. Konsistooriumi komisjoni moodustamine
§ 135. Konsistooriumi komisjoni kodukord

4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 136. Konsistooriumi kodukord
§ 137. Konsistooriumi istungi ettevalmistamine
§ 138. Konsistooriumi istung
§ 139. Otsuse vastuvõtmine ilma konsistooriumi istungit kokku kutsumata
§ 140. Hääletamine konsistooriumi istungil

5. jagu. Konsistooriumi aktid

§ 141. Konsistooriumi aktid
§ 142. Konsistooriumi aktide vormistamine
§ 143. Järelevalve konsistooriumi akti täitmise üle

6. jagu. Konsistooriumi istungi protokoll

§ 144. Konsistooriumi istungi protokoll


« tagasi