5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
3. jagu. Konsistooriumi tööorganid

§ 134. Konsistooriumi komisjoni moodustamine

(1) Konsistooriumi töövaldkonna või muude küsimuste arutamiseks luuakse vajadusel komisjon. Komisjon töötab konsistooriumi juhiste alusel.
(2) Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Konsistoorium nimetab komisjoni esimehe ja sekretäri.TAGASI