5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 136. Konsistooriumi kodukord

(1) Konsistooriumi istung on kinnine. Konsistooriumil on õigus kuulutada istung lahtiseks.
(2) Konsistooriumi istungi protokollimist korraldab konsistooriumi kantselei.
(3) tunnistatud kehtetuks 29.11.2017.TAGASI