5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
2. jagu. Konsistooriumi liikmete töövaldkonnad

§ 131. Valdkonna assessori pädevus

EELK tegevusala juhtiv konsistooriumi assessor:
    1) juhib oma valdkonna alalist komisjoni ja esitab konsistooriumile arutamiseks oma valdkonda puutuvaid eelnõusid, esildisi ja ettepanekuid;
    2) võib oma valdkonnas nõuda tutvumiseks kõiki kirjalikke materjale;
    3) tunnistatud kehtetuks 25.11.2009;
    4) võtab osa oma valdkonda puudutavatest koosolekutest ja nõupidamistest;
    5) tunnistatud kehtetuks 29.11.2017.TAGASI