5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
2. jagu. Konsistooriumi liikmete töövaldkonnad

§ 130. Konsistooriumi liikmete tööjaotus

(1) Konsistooriumi kantsler juhib peapiiskopi vahetu abilisena EELK majanduselu ja konsistooriumi kantselei tegevust.
(2) Peapiiskop võib oma otsusega anda konsistooriumi liikmele juhtida EELK mingi töövaldkonna (valdkonna).
(3) Töövaldkonda juhtivat konsistooriumi liiget nimetatakse sellega seotud ülesannete täitmisel “valdkonna assessoriks".
(4) tunnistatud kehtetuks 29.11.2017.TAGASI