Author Archives: toomas

Vabaduse teetähised 2017–2018

Reformatsioon 500 töörühma koosolekulÜks juubeliaasta – kaheksa sajandit Maarjamaad – on pidulikult lõpetatud, kui ees on ootamas kolm tähelepanuväärset juubelit. 2017. aastal tähistatakse kogu maailmas reformatsiooni 500. aastapäeva. Samal aastal saab EELK saja-aastaseks. 2018. aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev.

Nende juubelite ettevalmistamiseks istus konsistooriumis ühise laua taha kirikute, riigi, Tallinna linna ja ühiskondlike organisatsioonide esindajaist koosnev koostöökogu, mida juhib piiskop Tiit Salumäe. Koosolijaid tervitas peapiiskop Urmas Viilma.

Ettevalmistustööd on alanud tegelikult juba varem, nii et koostöökogu infojuht Sigrid Põld sai tutvustada juubelite kodulehte «Vabaduse tee tähised 2017–2018», mis leitav EELK veebilehelt. Kolme erilise tähtpäeva ühendavaks ideeks on vabaduse teetähised – oleme usus vabastatud, vaba rahvana, vabas kirikus ja riigis.

Koostöökogu nõupidamisel oli seekord fookuses peamiselt reformatsiooni juubel. 500 aasta möödumist reformatsiooni algusest tähistatakse üle maailma. Reformatsioon on kiriku pöördumine Jeesuse Kristuse poole. Sellisena ei taandu reformatsiooni tähendus üksnes 16. sajandi sündmustele ega ole ka ainult evangeelsete kirikute pärisosa. Pöördumisena Kristuse poole on reformatsioonil oikumeeniline tähendus.

 

Reformatsioonilinn Tallinn

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu liige Thomas-Andreas Põder rääkis Euroopa reformatsioonilinnade projektist, kus tõstetakse esile reformatsiooni üleeuroopalist mõõdet. Projekti aluseks on Euroopa linnade ja nende kirikute koostöö reformatsiooni aastapäeva tähistamisel. Üheks reformatsioonilinnaks on valitud ka Tallinn.

Et nõupidamisest võttis osa Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, siis sai temaga juba esimesi samme kokku lepitud. Koostöövõimalusi nähakse mitmeid: turism, vanalinnapäevad, linnaekskursioonid jne.

Reformatsiooni aastapäevaks valmib koolilastele programm «Luther läheb kooli», millest rääkis Sigrid Põld. Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalooõpetaja Jaak Juske märkis, et selle kooli ruumes on trükitud esimene eestikeelne Piibel, mis tasuks kindlasti esile tõstmist. Ajaloomuuseumi direktori Sirje Karise sõnul valmib muuseumil reformatsiooni aastapäevaks teemakohane näitus. Eesti Metodisti Kiriku superintendent Taavi Hollman ütles, et sündmuste kavva saab lisada ka Eesti Metodisti Kiriku 110. sünnipäeva 2017. aastal.

Kirikumuusika liidu juhatuse esimehe Tuuliki Jürjo mõtted liiguvad kontsertide ja noodiraamatute radu. Prof Andres Uibo pühendab 2017. aasta Suure-Jaani muusikafestivali reformatsioonile. Samas peetakse ka vaimulik laulupäev. Plaani võetakse konverentsid, tuleb näitusi, loodetakse trükkida mitmeid huvitavaid raamatuid. Seda kõike ka seoses EELK 100. aastapäevaga.

Tiiu Pikkur (Eesti Kirik)

Foto:  Mõtteid reformatsiooni juubelist jagavad Urmas Viilma, Sigrid Põld ja Tuuliki Jürjo. Tiiu Pikkur

Peapiiskopi üleskutse eestpalveks

Armsad õed ja vennad!

Seoses rahvusvahelise vaenatud kristlaste eestpalvepäevaga on Eesti Kirikute NõukoguSüüdakem mälestusküünlad ja Eesti Evangeelne Allianss kutsunud üles palvetatama jumalateenistustel üle maa tagakiusatud, jälitatud ja vangistatud kristlaste eest.

Seoses Pariisis toimunud terrorirünnakuga ja suure arvu inimeste surmaga, palun homsel jumalateenistusel kõigis kogudustes eestpalvesse võtta ka selle terrorirünnaku süütute ohvrite lähedased nende leinas. Palvetagem ja süüdakem küünlad ka kõigi lahkunud hingede eest, kes on Issanda palge ette jõudnud vägivalla ohvritena kõikjal maailmas või on oma elu pidanud jätma oma usku tunnistavate märtritena. Mõtleme palves Prantsusmaa riigi ja rahva ning kõigi teiste maade rahvaste peale, kus vägivald on lämmatanud armastuse ja inimesed on sunnitud selle eest põgenema või oma ja lähedaste elu pärast kartma.

Südamlik kaastunne kõigile Pariisi terrorirünnaku ohvrite lähedastele! Paistku Issanda igavene valgus lahkunud hingedele ja kinkigu ülestõusmise Issand ülekohtu ohvritele oma rahu!

„On lohutav, kui neil, kes surevad inimkäe läbi, on Jumalalt antud lootus, et ta meid jälle üles äratab.” 2 Mak 7:14

Armu ja rahu soovides

+Urmas Viilma
Peapiiskop